De clown en goed leiderschap

In onze sessie over leiderschap, maken we vaak gebruik van de metafoor van de clown. Beeld je eens een clown in, en stel je voor hoe die zicht gedraagt om de aandacht van de mensen, zijn publiek, naar zich toe te trekken. Je kunt heel wat parallellen trekken tussen enerzijds de innerlijk kwaliteiten en het gedrag van een clown in de arena, en anderzijds de kwaliteiten en het gedrag van een goede baas in een bedrijf.

De (innerlijke) kenmerken van de clown

De clown is altijd vanuit respect aanwezig.

Goed leiderschap weet feilloos met diversiteiten om te gaan.

De clown bezit de onbevangenheid van het kind.

Goed leiderschap velt geen oordeel; iedereen is welkom.

De clown gaat nooit de strijd aan.

Goed leiderschap gaat niet over winnen, verliezen of bewijzen.

De clown wordt elke impuls die van binnen en van buiten komt gewaar.

Goed leiderschap is alert voor elk signaal bij zichzelf, bij de andere en in de omgeving.

De clown is inventief.

Goed leiderschap weet de eigen creativiteit in te zetten en te gebruiken.

De clown is altijd bereid om het niet te weten

Goed leiderschap kent zijn eigen beperkingen en herkent talenten bij anderen.

De clown is een expert in afgaan.

Goed leiderschap durft fouten te maken.

De clown maakt het impliciete expliciet

Goed leiderschap durft zaken te benoemen; te bevragen, taboes te doorbreken.

De clown is altijd aanwezig vanuit de relatie of de verbinding.

Vanuit authenticiteit ontmoet goed leiderschap de ander, durft zich te laten verwonderen.

De clown gaat voor applaus.

Goed leiderschap durft successen te vieren, durft te genieten.

Hopla!

De goede leider kan loslaten, en hopla zeggen.